سرور های اختصاصی

 • Xeon E5-2637v2 (4x3.5GHz), 8Gb RAM, 1 x 240 Gb SSD

  $534.02 سه ماهه
  سفارش دهید
 • Xeon E5-2637v2 (4x3.5GHz), 8Gb RAM, 1 x 240 Gb SSD, 1 x 4000Gb HDD

  $649.96 سه ماهه
  سفارش دهید
 • Xeon E5-2637v2 (4x3.5GHz), 8Gb RAM, 2 x 240 Gb SSD

  $632.39 سه ماهه
  سفارش دهید
 • Xeon E5-2637v2 (4x3.5GHz), 8Gb RAM, 2 x 4000Gb HDD

  $667.53 سه ماهه
  سفارش دهید
 • Xeon E5-2637v2 (4x3.5GHz), 16Gb RAM, 1 x 240 Gb SSD

  $195.57 ماهانه
  سفارش دهید
 • Xeon E5-2637v2 (4x3.5GHz), 16Gb RAM, 2 x 240 Gb SSD

  $200.26 ماهانه
  سفارش دهید
 • 2 x E5-2697 v2 2,7GHz 12Core, 128 GB RAM, 2 x 600 GB 10K SAS + 32 IPv4 additionally [SES]

  از $350.16 ماهانه
  سفارش دهید
 • 2 x Xeon E5-2695v2 2.4GHz, 128GB RAM, 2 x 512Gb SSD

  از $327.91 ماهانه
  $327.91 هزینه تنظیم
  سفارش دهید
  • 6 months minimal contract
 • Xeon E5-2637v2 (4x3.5GHz), 16Gb RAM, 2 x 240 Gb SSD

  $230.71 ماهانه
  سفارش دهید
 • Xeon E5-2637v2 (4x3.5GHz), 16Gb RAM, 1 x 240 Gb SSD, 1 x 4000 Gb HDD

  $236.56 ماهانه
  سفارش دهید
 • Xeon E5-2637v2 (4x3.5GHz), 16Gb RAM, 2 x 4000 Gb HDD

  $242.42 ماهانه
  سفارش دهید